Visie

Dokteranders Jan Fossen werkt vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van zorg constant kan verbeteren en vernieuwen en dat daarbij de rol van de medische professional cruciaal is. Kwaliteit ontstaat in de interactie tussen de professional en de patiënt. Al het overige is ondersteunend en een middel om de interactie tussen professional en patiënt te optimaliseren. Kwaliteit is een integraal onderdeel van de eigen professionaliteit. Kwaliteit kan niet ondergebracht worden bij een afdeling. Wel kan een afdeling adviseren, motiveren en ondersteunen, maar de professional zelf blijft altijd in de lead. Professionals zetten zo nodig de regels naar hun hand. In de overtuiging dat zij hun eigen instrument zijn en zelf continu waarnemend en beraadslagend de kwaliteit van hun zorgverlening bewaken. Dokteranders Jan Fossen heeft de overtuiging dat goede kwaliteit voornamelijk bepaald wordt door de intrinsieke drijfveer om de goede dingen goed te doen. Professionals hebben meer dan voldoende intrinsieke motivatie. Dat helpt hen een goede professional te zijn.

Lees hier meer over onze vijf kernwaarden en inspiratiebronnen.

Deel dit via: