Opdrachtgevers

Sinds de oprichting in 2007 heb ik opdrachten gedaan voor:

Organisaties

 • NHG Praktijkaccreditering (NPA), Utrecht
 • Federatie Medisch Specialisten, Utrecht
 • Academie voor Medisch Specialisten, Utrecht
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
 • School of Public & Occupational Health (NSPOH), Utrecht
 • Anna Ziekenhuis, Geldrop
 • Flevoziekenhuis, Almere
 • GGZ Rivierduinen, Leiden
 • Trimbos instituut, Utrecht
 • Kwaliteitsinstituut CBO, Utrecht
 • Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KIMS), Utrecht
 • Raad voor Rechtsbijstand, Utrecht
 • Adelante, Limburg

Beroepsverenigingen

 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd- Halsgebied (NVKNO)
 • De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Verenso, specialisten in ouderengeneeskunde
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
 • En een aantal vakgroepen van medisch specialisten

Referenties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit via: