Profiel

Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Adviseur in de thuiszorg, een academisch ziekenhuis en de koepel van patiëntenorganisaties. Vervolgens heb ik mij bij het Kwaliteitsinstituut CBO toegelegd op het optimaliseren van kwaliteitsvisitaties bij medisch specialisten. Sinds 2007 ben ik zelfstandig adviseur en trainer en doe/deed ik opdrachten voor onder andere:

 • de NHG Praktijkaccreditatie (NPA),
 • de Federatie Medisch Specialisten,
 • de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH),
 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
 • diverse beroepsverenigingen.

Het gaat daarbij om advisering, ontwikkeling en training van visitatie- en auditvaardigheden. En daarmee het verbeteren van de (professionele) kwaliteit. Daarnaast voer ik audits uit bij huisartsenpraktijken en zorggroepen door heel Nederland.

Hieronder heb ik mijn missie en visie uitgewerkt. Voor mij zijn vijf kernwaarden leidend en vind ik inspiratie in het werk van marketeers, gedragswetenschappers, schrijvers en andere kunstenaars.

Missie

Ik ondersteun medische professionals in het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. Dit komt ten goede aan de patiënt, de professional en de organisatie waar deze professional werkt. Het verbeteren van de kwaliteit gebeurt door:

 • te focussen op het verstandig gebruiken van richtlijnen en protocollen,
 • het implementeren van goede praktijkvoorbeelden en
 • het constant alert zijn op risico’s en mogelijkheden tot verbetering.

Dat doe ik met aandacht voor de inhoud en door rekening te houden met de maatschappelijke opdracht die we gezamenlijk hebben: beter, mooier en eenvoudiger. De belangrijkste doelgroepen zijn:

 • huisartsen,
 • medisch specialisten,
 • bedrijfs- en verzekeringsartsen,
 • sociaal geneeskundigen en
 • artsen in opleiding.

Visie

Ik werk vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van zorg constant kan verbeteren en dat de rol van de medische professional daarbij cruciaal is. Kwaliteit ontstaat in de interactie tussen de professional en de patiënt. Al het overige, zoals protocollen, beleidsplannen en evaluaties is ondersteunend en een middel om de interactie tussen professional en patiënt te optimaliseren. Kwaliteit is een integraal onderdeel van de eigen professionaliteit. Kwaliteit kan niet ondergebracht worden bij een afdeling. Wel kan een afdeling adviseren, motiveren en ondersteunen. Maar de professional blijft aan de leiding. Professionals zetten zo nodig de regels naar hun hand. In de overtuiging dat zij hun eigen instrument zijn en zelf continu de kwaliteit van hun zorgverlening bewaken. Kwaliteit wordt voornamelijk bepaald door de intrinsieke drijfveer om de goede dingen goed te doen. Professionals hebben meer dan voldoende intrinsieke motivatie. Dat helpt hen een goede professional te zijn.

Kernwaarden

het Goede, het Ware en het Schone (Plato).

 • Integer Een betrouwbare partner met respect voor de belangen van de opdrachtgever.
 • Betrokken Met hart voor de zaak en toegewijd aan de taak.
 • Plezier Verbindt en geeft energie. Het relativeert én onderstreept het belang.
 • Discipline Doen wat is afgesproken.
 • Vrijheid Linksom of rechtsom, als het doel duidelijk is zijn er verschillende wegen mogelijk.
Deel dit via: