Diensten

Onderstaande diensten bied ik aan. Deze zijn erop gericht de professionele kwaliteit naar een (nog) hoger niveau te brengen. 

Audits en visitaties

 • Interne audits en visitaties opzetten
 • Methodiek-, instrument- en normontwikkeling
 • Audits en visitaties uitvoeren
 • Bevindingen en uitkomsten van audits en visitaties rapporteren

Trainingen

 • Trainingsprogramma’s opzetten
 • Trainingen uitvoeren en begeleiden
 • Lesprogramma’s opzetten
 • Lesgeven over kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen
 • Inwerkprogramma’s voor professionals ontwikkelen en uitvoeren
 • Inwerkprogramma’s voor medisch specialisten ontwikkelen en uitvoeren
 • Trainingen in audit- en visitatievaardigheden

Team ontwikkeling en -coaching

 • Samenwerkingstrajecten voor maatschappen en vakgroepen opzetten
 • Maatschappen en vakgroepen begeleiden
 • Visieontwikkeling voor maatschappen en vakgroepen initiëren

Individueel functioneren

 • 360 graden feedback bespreken
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan opzetten
 • Vorderingen van het ontwikkelingsplan begeleiden en ondersteunen

Organisatieontwikkeling

 • Voorbereiding voor beleidsplannen
 • Verbeterplannen opstellen
 • Implementatie van organisatieveranderingen

Onderzoek

 • Kwalitatief evaluatieonderzoek
 • De effecten van audits en visitaties onderzoeken
Deel dit via: