Missie

Dokteranders ondersteunt professionals in het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. Dit komt ten goede aan de patiënt, de professional en de organisatie waar deze professional werkt. Het verbeteren van de kwaliteit gebeurt door:

  • te focussen op het verstandig gebruiken van richtlijnen en protocollen,
  • het implementeren van goede praktijkvoorbeelden en
  • het constant alert zijn op risico’s en mogelijkheden tot verbetering.

Dat doen wij met veel aandacht voor de inhoud, tegen een redelijke prijs en door rekening te houden met de maatschappelijke opdracht die we gezamenlijk hebben: beter, mooier en eenvoudiger. De belangrijkste doelgroepen zijn:

  • huisartsen,
  • medisch specialisten,
  • bedrijfs- en verzekeringsartsen,
  • sociaal geneeskundigen en
  • artsen in opleiding.

Lees hier meer over onze visie,vijf kernwaarden en inspiratiebronnen.

Deel dit via: